Wachten (The waiting)

Randa Awad B.Carrot  - 11 augustus 2021

De beste teksten van de Nijmeegse en Utrechtse edities van Wintertuins Schrijfwerkplaats zijn samengebracht en gebundeld. De komende weken krijg je een sneakpreview in de vorm van drie teksten uit de Utrechtse bundel Iemand zette gewoon het licht aan. Eerder verschenen drie teksten uit de Nijmeegse bundel Vanaf mijn plek hier.

 

wachten

Ik ben bang als
een bedelaar
op de hoek van de straat
om 6 uur ’s avonds
een paar centen
in zijn uitgeputte hoed

Wachten bewijst dat ik besta
maar de mogelijkheden zijn sarcastisch
ik zou kunnen veranderen in niets
of krimpen tot een duim
Ik zou mijn gedachten te drogen kunnen
hangen op de muur
of ze in een lijstje zetten
als een banaal schilderij
niemand heeft er aandacht voor

Misschien verdwijn ik langzaam als een
geschreven verhaal
dat een kind uitwist en achterlaat
met een eenzame punt

Wachten is een dunne lijn
die droefheid scheidt van geluk
een spectaculaire dageraad
of een suïcidale zeemeeuw in een verlaten oceaan

Illustratie door B.Carrot

the waiting

I am scared
as a beggar
standing in the corner of the street
six o’clock in the evening
a few cents
in his exhausted hat

The waiting is proof that I exist
but the possibilities are sarcastic
I would turn into nothingness
or shrink as the finger thumb
Or dry my thoughts
and hang them on the wall
or put them in a frame
like a trivial painting
no one pays attention to it

Maybe I slowly disappear as a
written story
that a child erases and leaves it
with a lonely dot

The waiting is a thin line
separates sadness from happiness
either a spectacular Aurora
or a suicidal seagull in an abandoned ocean

 

De Schrijfwerkplaats is creatief schrijven voor mensen die Nederlands leren. Jonge schrijvers begeleiden de deelnemers bij het oproepen en optekenen van hun verhalen. Klik door naar de website voor meer informatie.

 

Randa Awad is schrijver en publicist, afkomstig uit Syrië, van Palestijnse komaf, en nu in Utrecht woonachtig met haar twee dochters. Awad schrijft korte verhalen, poëzie, theater en artikelen. In 2018 verscheen haar boek Homeland, Bread and Memory, in juni 2021 verscheen Hide and Seek. In 2020-2021 nam Randa deel aan Wintertuins Schrijfwerkplaats in Utrecht. De beste teksten uit deze editie zijn samengebracht in Iemand zette gewoon het licht aan (voor meer info klik op het boekje). (Foto door Handan Tufan.)

B.Carrot kwam in 2006 naar Amsterdam om te studeren en bleef uiteindelijk in Nederland. Na enkele jaren korte verhalen en strips te hebben geschreven en geïllustreerd, verhuisde ze naar Brussel om een masteropleiding graphic storytelling te volgen. In 2019 studeerde Carrot cum laude af aan de Sint Lukas School of Art in Brussel. Haar afstudeerproject is uitgegroeid tot haar grafische debuutroman Alle dagen ui, uitgegeven door Soul Food Comics in 2020. B.Carrot's werk is politiek en sociaal gedreven. Ze schrijft over kwesties als migratie- en grensbeleid, feminisme en de strijd voor vrijheid van Palestina.