Colofon

Redactie
Myrna Eppings
Kim van Kaam
Noortje Kessels
Laurens van de Linde
Frank Tazelaar
Monique Warnier

Ontwerp en illustraties
Jos Lenkens
Jolijn Ceelen