Privacyverklaring

 

Notulen van het Onzichtbare staat onder redactie van Wintertuin, aangesloten bij De Nieuwe Oost. De Nieuwe Oost respecteert de persoonlijke levenssfeer van bezoekers, makers, medewerkers en relaties, die betrokkenen zijn bij het de producties en diensten die De Nieuwe Oost levert. De Nieuwe Oost verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als productiehuis voor theater, dans, literatuur en popmuziek.

De Nieuwe Oost verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als De Nieuwe Oost bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt De Nieuwe Oost van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De Nieuwe Oost draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

De Nieuwe Oost heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze is opgenomen in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens en vervult de taken zoals dit College heeft vastgesteld. De Nieuwe Oost heeft alle te verwerken persoonsgegevens gemeld bij deze functionaris. Via publiciteit@denieuweoost.nl kun je contact met haar opnemen.

Cookies
Voor de juiste werking van deze website maakt Notulen van het Onzichtbare gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die naar je computer worden gestuurd. Lees hier meer over de cookieverklaring van Notulen van het Onzichtbare.