Over De Nieuwe Oost | Wintertuin

 

De Nieuwe Oost | Wintertuin is een literatuurorganisatie.
Wintertuin ziet de literaire cultuur als een middel om verbindingen tot stand te brengen: verbindingen tussen verschillende groepen mensen; tussen lezers en schrijvers; tussen literatuur en andere kunstdisciplines; tussen innovatie en mainstream; en tussen artistieke en maatschappelijke thema’s.
We organiseren festivals en actuele literatuurprogramma’s waarin we fictie als gids gebruiken om door deze tijd te navigeren. Ook ontwikkelen we projecten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. In deze impactprojecten komen mensen aan het woord die je vaak niet hoort, zoals ouderen in verzorgingshuizen of vluchtelingen in AZC’s.
Binnen onze internationale schrijfprogramma’s werken auteurs, vertalers en literair professionals samen, over de grenzen tussen landen, continenten en talen heen. Wintertuin heeft een kleine, onafhankelijke uitgeverij voor bijzondere publicaties en is het literary agency van een groep bijzondere schrijvers.

Wintertuin is aangesloten bij De Nieuwe Oost, het onbegrensd productiehuis voor talentontwikkeling voor jonge makers dwars door de kunstdisciplines heen.