visioenen uit de hildegarten

Thom Wijenberg  - 10 april 2024

Valkhof Museum nodigde drie schrijvers van Wintertuin uit voor een schrijfopdracht en voordracht. Jasper Albinus, Steff Geelen en Thom Wijenberg schreven poëzie bij een zelf gekozen werk uit de tentoonstelling ‘Into the Black Hole’. Hier lees je twee van de gedichten die Thom Wijenberg bij het werk Ridisegno (2022) van Erik Odijk schreef.
Wintertuin treedt sinds 2010 op als poëziecurator van tentoonstellingen in musea. Dit doen we door dichters te laten reageren op beeldende kunst, door een poëziesuppoost in te schakelen die bezoekers verrast met een andere kijk of door het organiseren van schrijfwedstrijden en workshops rondom een tentoonstelling.

 

OVER HET GEGEVEN DAT GOD HET PARADIJS MET EEN MUUR HEEFT AFGESLOTEN NA DE VERDRIJVING VAN ADAM*

niet goed afgesloten / een gat gelaten
het paradijs heringericht als laboratorium, als reality tv formula
uit elke rib een adam of was het andersom

zijn hand aan de hemel
aangestuurd door overmatige pornoconsumptie gaat hij verder
& verder, trekt een definitieve splitsing in de lakens, mijn matras
alle aardse geslachten

ik verlies overal mijn kleur, hij alleen lokaal
op de infraroodbeelden een brandhaard in het zuiden die ik blus
maar voor hoelang a promising start but tops frosted tips + disney nails
ruined the fantasy 4me 

na elke uitdrijving zet ik de proefpersoon met mijn naam
voor het raam, noteer: wat liet hij los, wat hield ik vast

 

ZIJ DIE MET PERVERSE MAGIE DE TOEKOMST PROBEREN TE DOORVORSEN VANUIT GESCHAPEN DINGEN*

hell or heaven or pre-heaven or paradise post rot
een rij roomwitte blokken aan de rand van de stad / family units
niet voor jullie, vuillakken dat jullie zijn
jullie bevuilen de openbare ruimte

staan we al aan de wieg of voelen we het wiegen
pas als het een wiel is geworden, doordraait, tot ellips verbuigt

in fashion there is only one rule de terugkeer
van vergeten esthetiek & de knipoog waarmee
tucht marcheert in uniform naar fins ontwerp

onze soort samengebracht in pakhuizen en sportzalen, douchecomplexen
je laat iets vallen: je eer
wanneer je de meester in je mond neemt i only watched the boys & maybe drew one
or two near by doing so, but i always kept my distance
liet me nooit met hen in

tijdens de militaire parade op moederdag ruik ik hem
de sierpeer, hij bloeit toch

een nieuwe lente kruipt naar de knop
betekenisvoller werk begint

 

* De titels  van de twee gedichten zijn ontleend aan het boek Scivias van Hildegard von Bingen, naar het Nederlands vertaald door Jan van Loon (zie vertaling).

Thom Wijenberg voor Erik Odijks Ridisegno (2022) in Valkhof Museum.

 

Valkhof Museum – Into the Black Hole | 17-10-23 – 21-04-24
Betreed het ruimtevoertuig, laat de zwaartekracht los en neem een duik in Valkhof-tentoonstelling ‘Into the Black Hole’. Zwarte gaten stellen ons bevattingsvermogen op de proef en roepen vragen op over ons eigen bestaan. Ze zijn het punt waar de wetenschap eindigt en de verbeelding begint. ‘Into the Black Hole’ brengt wetenschap en hedendaagse kunst samen om je het mysterie van het zwarte gat te doen ervaren.

 

Thom Wijenberg is schrijver en dichter. In zijn werk gebruikt hij camp om queerness en queer ervaringen in een heteronormatieve wereld te onderzoeken. Zijn werk verscheen onder andere in De Revisor, Op Ruwe Planken en op Vuurland en Notulen van het Onzichtbare. In 2022 nam hij deel aan de Parijsresidentie van Vlaams-Nederlands HuisdeBuren. Thom zit in het talentontwikkeltraject van Wintertuin en is daar ook werkzaam als talentontwikkelaar en redacteur.