Marktcorruptie presenteert Aesthetics of Appearing

Uit het door hen uitgegeven chapbook FEAR/JOY of Missing Out

 

Aesthetics of Appearing

I.

The fear has already been inside her

in and out
and in and out again

wat als ze eeuwig in zichzelf blijft haken
‚Äôs nachts slaapt ze in een vacu√ľm
dat klam tegen de randen van de ruimte duwt.

Ik plaats haar in het referentiekader
tussen symptoom en diagnose, ritmisch

tussen in en uit
en in en uit opnieuw

buigt het lichaam zich naar de angst
en slinkt ze tot een vraag
die bijna uit haar voegen barst.

II.

Op haar borst deint de weerslag van dit falen
wanneer we onze oren op haar ribben leggen / dan worden we
een onbalans gewaar
in de uitwisseling van zuurstof- en koolstofdioxidecellen
het lijkt alsof ze steeds sneller vluchten
langs haar lippen
langs de longen van haar huid.

In mijn armen voel ik hoe ze kabbelt

als een hevige zee
als een storm in een glas water
scherp in de brandpunten
van haar pieken en haar dalen
vlak of licht afbuigen
in haar benadering.

III.

Het frame blijft een frame.

De abstractie van persoonlijk perspectief

soms lopen de gevolgen
in hun oorsprong verloren
dan zijn er

layers upon layers

aan adem en huid om te ontleden
van het lichaam dat signalen stuurt.

Maar nu er een frame is_is er ruimte
ruimte voor constellatie, toch?
We zitten beiden gevangen in de vraag

de vraag zonder voegen
de vacu√ľm getrokken vraag

op YouTube zoeken we tutorials
over hoe we onze op hol geslagen longen
terug tot rust kunnen brengen
over hoe we in en uit en in en uit de beste versies van onszelf
‚Äď die sluimeren
onder onze adem / onder onze huiden ‚Äď
de voorgeschreven dosis zuurstof kunnen aanreiken
om zich duurzaam te manifesteren.Zowel de angst als de kunst schuilen
in de esthetiek van dit verschijnen

.

.

.

MARKTCORRUPTIE ontkiemde op 20 januari 2018 na enkele halve liters bier in een kroeg in Brighton. We begonnen onder een gunstig gesternte, want op diezelfde dag ging Donald Trumps regering in shutdown. Het label biedt huisvesting aan chapbooks, zines en andere tekstuele (of multimediale) derivaten, zolang ze maar zijdelings of full frontal de po√ęzie aanraken. Ons oogmerk is ‘quick & dirty’, wat een eufemisme is voor ‘goedkoop doch met zin voor kwaliteit en toegankelijkheid’. Als we voelen dat iets een bepaalde corrumperende invloed zou kunnen hebben op de literaire moerassen van NL en VL, dan doen genre en vorm er niet al te fel toe.
¬† ¬† ¬† ¬† ¬† In Fear/Joy of Missing Out hadden we beiden meteen het gevoel dat de multimediale samenwerking tussen Laure-Anne Vermaercke en Marie Bockaert voorbijging aan het louter thematiseren van het onderwerp waarrond hun bundel is geconstrueerd, namelijk de steeds op de achtergrond sluimerende paniekaanval, de angst voor onzichtbare mentale vijanden. Ze hadden een bundel voor ogen die als een papieren sinusgolf de strijd tussen de traditionele pieken en dalen van mentale gezondheid kon weergeven, alsook het hevig woedende gevecht om onze onvoorwaardelijke aandacht en plichtszin. De gedichten van Laure-Anne en de illustraties van Marie komen daarom samen in een accordeonstructuur, of een tekstuele ourobouros, die zich laat ontvouwen en in elkaar plooien afhankelijk van waar je begint te lezen. Een ademhalend lichaam op papier, met andere woorden. De ene zijde is FOMO’, de paniekaanval, waar het lichaam, de fysieke en digitale ruimte een irrationele abstractie worden. De andere zijde, JOMO’, is de herademing, een poging om de verbinding tussen het lichaam en de wereld te herstellen. FOMO’ en JOMO’, het in- en uitademen, de paniek en de hervonden rust, vormen een cyclisch geheel, vloeien in elkaar over en lopen soms in elkaar verloren. Ze zijn onmogelijk van elkaar los te koppelen.
¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Het gedicht dat we uit deze bundel selecteerden, Aesthetics of Appearing’, is een luid pulserende stroomstoot, een woelige strijd tussen het blindstaren op ‘symptoom en diagnose’ enerzijds en de complete overgave aan oncontroleerbare maar levenslustige angst anderzijds. De tekst huisvest een paniekerig lichaam dat zichzelf reduceert tot een losse verzameling ‘signalen’ zonder eindbestemming, als weinig meer dan de achtergrond voor de ‘uitwisseling van zuurstof- en koolstofdioxidecellen’. Het gedicht is een golf die niet kan kiezen tussen ruis of puls, tussen verzet of overgave.

Laure-Anne Vermaercke is een Gentse dichteres. Ze is lid van Auw La, een vereniging voor po√ęzie en gesproken woord, en was binnen en buiten Belgi√ę al op verscheidene podia te zien. Haar werk verscheen eerder al in Dilemma en Waar Zine de Vrouwen (2017) en in de zomer van 2018 toerde ze mee met de Po√ęziebus. In november 2019 publiceerde ze samen met Marie Bockaert het chapbook FEAR/JOY of Missing Out bij het Gentse label Marktcorruptie.

Marie Bockaert is een freelance kunstenaar die gelukkig in Belgi√ę woont en zowel traditionele als digitale kunst maakt. Haar belangrijkste inspiratie komt van het onderzoeken van het mysterieuze in de gewone dingen om haar heen.