Conversations #6

Panelgesprek
, Rebekka de Wit, Rita Richardson, Denise Moura, Elżbieta Foltyniak, Iryna Bilan, Martina Kutková, Joost Oomen Irene de la Torre, Silvia Bardela, Natalia Garcia Freire, Michala Čičváková
 - 15 mei 2024

During the CELA Staff Meeting in Madrid in april this year, an edition of Conversations was organized for all partners of the European network. Professionals from different literary disciplines and from different backgrounds discussed the industry in which they operate. The program was divided into two rounds, both moderated by director of Wintertuin Frank Tazelaar and CELA project manager Kim van Kaam. Both rounds were introduced by video contributions from experts from the literary sector. Conversations is a symposium in English, however, if you prefer to read this introduction in Dutch, please see the translation below the video’s.

The first round focused on solidarity in outreach. What is needed for literature to take its essential role in society? How can stories and writing play a changemaking part in health care, migration, climate crisis and times of war? The video contributions were provided by writer, playwright and performer Rebekka de Wit and writer, filmmaker and community-artist Rita Richardson.
The panellists on the first round were Elżbieta Foltyniak (project manager at Krakowskie Biuro Festiwalowe), Denise Moura (impact programmer at Wintertuin) and Iryna Bilan (project manager at Book Arsenal Ukraine).

The second round was centered around solidarity between writers and translators. To better their position and working conditions, writers and translators should not stand alone. How can literary artists unite and create better circumstances for themselves? What is needed from literary professionals and institutions to support them (better)? The video contributions were provided by literary translator Martina Kutková and writer, poet and performer Joost Oomen.
The panellists on the second round were Irene de la Torre (literary translator), Silvia Bardela (publisher at publishing house De Conatus), Natalia Garcia Freire (writer and Creative Writing teacher at Azuay University in Ecuador) and Michala Čičváková (Internal Cooperation Coordinator at Czech organization CzechLit). 

 

 

Tijdens de Staff Meeting van CELA in Madrid in april van dit jaar, werd een editie van Conversations georganiseerd voor alle partners van het Europese netwerk. Professionals afkomstig uit verschillende literaire disciplines en met verschillende achtergronden gingen met elkaar in gesprek over de industrie waarin ze zich bewegen. Het programma was opgedeeld in twee rondes, beiden gemodereerd door directeur Wintertuin Frank Tazelaar en CELA project manager Kim van Kaam. Beide rondes werden ingeleid door video-bijdragen van experts uit de literaire sector

De eerste ronde ging over solidariteit op het gebied van beriek. Wat is er nodig zodat literatuur zijn essentiële rol in de maatschappij kan innemen? Hoe kunnen verhalen en schrijven een betekenisvolle rol spelen in gezondheidszorg, migratie, klimaatverandering en tijden van oorlog? De videobijdragen werden geleverd door schrijver, theatermaker en performer Rebekka de Wit en schrijver, filmmaker en community-artist Rita Richardson.
De panelleden in de eerste ronden waren Elżbieta Foltyniak (projectmanager bij Krakowskie Biuro Festiwalowe), Denise Moura (impact programmeur bij Wintertuin) en Iryna Bilan (project manager bij Book Arsenal Ukraine). 

De tweede ronde draaide om solidariteit tussen schrijvers en vertalers. Om hun positie te verstevigen en de condities waaronder ze werken te verbeteren moeten schrijvers en vertalers elkaar ondersteunen. Hoe kunnen literaire makers zich verenigen en betere voorwaarden voor zichzelf creeëren? Wat kunnen literaire professionals en instituten doen om hen (beter) te ondersteunen? De videobijdragen werden geleverd door literair vertaler Martina Kutková en schrijver, dichter en performer Joost Oomen.
De panelleden in de tweede ronden waren Irene de la Torre (literair vertaler), Silvia Bardela (uitgever bij uitgeverij De Conatus), Natalia Garcia Freire (schrijver en docent creative writing op Azuay University in Ecuador) and Michala Čičváková (Internal Cooperation Coordinator bij de Tsjechische organisatie CzechLit). 

 

Panelgesprek over de veranderingen in het literaire veld. De eerste bijdrage aan Conversations was getiteld 'Writing and Publishing After COVID' en vond plaats tijdens festival Nieuwe Types op 26 maart 2021. De tweede bijdrage was getiteld 'What is the Future of Authorship?' en vond plaats tijdens het Wintertuinfestival op 19 november 2021. De derde bijdrage was getiteld 'The future of European literature' vond plaats tijdens de CELA Montageweek in mei 2022. De vierde editie vond plaats tijdens Nieuwe Types 2022 en de vijfde editie tijdens Nieuwe Types 2023. De zesde editie vond plaats tijdens de CELA Staff Meeting in Madrid in april 2024. Je luistert ze allemaal terug op Notulen van het Onzichtbare.